restaurant plein | tietosuojalauseke 2024

Me Pleinissä (Two Dudes Oy, 2893114-9) olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä.

Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja, jotta voimme ottaa vastaan ja käsitellä varauksia sekä pitää yhteyttä asiakkaisiimme.

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin:
Millaisia tietoja käsittelemme?
Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?
Kuinka kauan säilytämme tietoja?
Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?
Mihin tietoja siirretään?
Mihin tietoja luovutetaan?
Miten tiedot suojataan?
Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?
Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

Millaisia tietoja käsittelemme?

Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Varaukset
Palautteet ja yhteydenotot
Mahdolliset allergiat ja ravintolalle esitetyt toiveet

Saamme tietojasi suoraan sinulta varauksen tai muun yhteydenoton kautta.

Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme tietoa seuraaviin tarkoituksiin:
Palveluiden toteuttaminen: Emme voi mahdollistaa varauksen tekemistä, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä ilman henkilötietojen käsittelyä. Tällöin käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi.

Markkinointi:

Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen. Oikeutetun etumme perusteella käytämme tietoja puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin.

Lakisääteinen velvoite:

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Kuinka kauan säilytämme tietoja? Säilytämme tietoja pääsääntöisesti 4 vuotta viimeisimmän varauksen tai käyntisi jälkeen. Tämän ajan jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen. Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on?

Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen:

Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietojen siirtäminen:

Voit myös halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla meihin yhteyttä.

Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus:

Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus:

Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Suostumuksen peruuttaminen:

Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuin keinoin. Suoramarkkinointisuostumuksen voit peruuttaa painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä.

Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Mihin tietoja siirretään? Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Mihin tietoja Luovutetaan?tietoja luovutetaan? Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta viranomaisia, perintäyhtiöitä ja pöytävarausjärjestelmiä ylläpitäviä yrityksiä.

Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.

Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellet ole tätä kieltänyt.

Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Miten tiedot suojataan?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia? Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 24.5.2018 EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi.

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä: Two Dudes Oy (Ravintola Plein) Y-tunnus: 2893114-9
Osoite: Suvannontie 18, 00510 Helsinki
Yhteyshenkilö: Henri Bäckman
Yhteyshenkilön yhteystiedot: plein@plein.fi, 050 333 3235